Cennik
Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia i nakładu pracy.